Konkurs Plastyczny

„TEN MROCZNY ŚWIAT”

„Gdy zbrodniarz ducha wyzionie,
Verenie oko z zadowolenia zapłonie.

Gdy pierwsze zwierzę na łowach złapane
W ofierze całopalnej zostanie oddane,
W tym roku przychylność Ishernosa dostaniesz.

Święta inkwizycja mrokowi nie odpuści,
Wszelkich metod się chwyci,
Wszelkie plugastwo świętym ogniem oczyści.”

W całym starym świecie, wśród mroków  i niebezpieczeństw jedyną nadzieją na lepsze jutro są kapryśni bogowie. I tak jak w naszym świecie istnieje wiele religii, wierzeń czy kultów aktywnych i dawno już zapomnianych, tak i w świecie Warhammera, przepełnionego mrokiem świata, znaleźć możemy krwawe ofiary, zabobony, a nawet miłosierdzie. Każda rasa ma swoje bóstwa, każda istota inaczej oddaje cześć swemu ulubionemu bogu.

Zadaniem waszym będzie przedstawienie swojej wizji świata Warhammera, ze szczególnym naciskiem na życie duchowe jego mieszkańców w postaci praca artystycznej w formie dowolnej (np.: malunek, wyklejanka, szkic, fotografia itp.) w formacie nie większym niż A3.

Regulamin Konkursu

§1
Cele Konkursu

Celem konkursu jest przedstawienie swojej wizji świata Warhammera, ze szczególnym naciskiem na życie duchowe jego mieszkańców.

§2
Organizator Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Arkhamer – Kaliski Weekend Fantastyki 2016
 2. Partnerzy: Kaliski Klub Fantastyki Arkham

§3
Założenia organizacyjne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony bez kategorii wiekowych.
 2. Prace mogą być wykonane w dowolnej formie artystycznej/graficznej w formacie nie większym niż arkusz A3.
 3. Praca konkursowa winna być opisana wg poniższego wzoru:
  Imię, nazwisko
  Identyfikator
  Tytuł pracy
 4. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskichdo nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
 5. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 6. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

§4
Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać w terminie od 20 kwietnia 2016 do 18 maja 2016 r. pod adresem:
  Paulina Mikołajczyk
  ul. Polna 34-46 m 5
  62-800 Kaliszlub pod adresem email : [email protected]
 2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 3. Jury pod uwagę weźmie:
  • Powiązanie ze światem Warhammera
  • Związek z bóstwem świata Warhammera
  • Pokazanie w jaki sposób oddawano cześć bogom – kapliczki, rytuały gry konwentowej)
  • Opis pracy
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora.

§5
Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20.05.2016r
 2. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w trakcie Arkhamera – Kaliskiego Weekendu Fantastyki 2016

§6
Nagrody

 1. Organizator przyzna trzy nagrody główne.
 2. Każdy z uczestników dostanie dodatkowe punkty do gry konwentowej przyznawane w zależności od zgodności pracy z kryteriami oceny.
 3. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.
2017-02-06T11:47:24+00:00 Kwiecień 20th, 2016|Archiwum|0 Comments