Oto tabelka programowa kaliskiego Arkhamera. Program może ulec zmianie.