Dla wszystkich – zarówno przyjezdnych jak i lokalnych mieszkańców – dla nieco lepszej orientacji w terenie oraz gąszczu ulic, mamy mapkę okolic budynku, w którym odbędzie się Arkhamer. Mapka ta będzie też na okładce Informatora konwentowego, który będzie dostępny w Punkcie Akredytacyjnym na terenie konwentu. Tak więc bez paniki, nie trzeba jej drukować.