Czas:
16-18 czerwca 2017

Miejsce:
Zespół Szkół nr 10 w Kaliszu, ul. Podmiejska 9a