Wystawa 

Plakaty i ilustracje związane z motywem przewodnim festiwalu – baśniami